Visueel denken (beelddenken) of      taaldenken? Ieder mens heeft een voorkeursstijl als het gaat om het verwerven en verwerken van informatie. Dat kan zijn met behulp van taal en begrippen (sequentieel) of voor beelden en gebeurtenissen (semantisch). Beelddenken is oorspronkelijk, taaldenken wordt geleerd. Taaldenken en beelddenken: een wereld van verschil.

Beelddenken en onderwijs
Vanaf groep 3 is het onderwijs vooral gericht op taaldenken. Met mogelijk grote gevolgen voor die kinderen die een grote voorkeur hebben voor het denken in beelden en gebeurtenissen. Vaak zijn het kinderen met autisme, ADHD, dyslexie, dyscalculie, hoogsensitiviteit, hoogbegaafdheid. In een groep zal gemiddeld zo’n 40 tot 50% een voorkeur hebben voor dit zintuiglijk leren.

Problemen.
Beelddenken is vaak het probleem niet. Wel een teveel aan beelddenken. Zo’n 4% van de beelddenkers krijgt grote problemen op school. Veel kinderen lopen eind groep 3 hebben naast leerproblemen ook faalangst, motivatie- en gedragsproblemen ontwikkeld. Er zijn kinderen die mógelijk onterecht een label zoals dyslexie, dyscalculie of ADHD hebben terwijl de leer- en/of gedragsproblemen voortkomen uit een te eenzijdig in beelden denken. Deze kinderen hebben het taaldenken onvoldoende ontwikkeld of kunnen het niet.

Mogelijke vragen die ik middels het onderwijskundig diagnostisch onderzoek kan beantwoorden:

1. zijn de leer-/ gedragsproblemen te verklaren vanuit het teveel in beelden denken?

2. is het denken in beelden belemmerend voor het schoolse leren?

(zie  www.kindinbeeld.nl)

Leren Denken
in woorden en begrippen, stap-voor-stap kunnen denken en werken is nodig om op school succes te hebben. Dit denken en leren kan worden geleerd door middel van passend leren.

Onderzoek en advies.
Het Onderwijskundig Diagnostisch Onderzoek naar Beelddenken wordt afgestemd op de vraag van uw kind. Het onderzoek wordt indien nodig uitgebreid met andere onderzoeksmiddelen en methoden.

Kort onderzoek.
Wereldspelonderzoek. Wat is de manier van manier van denken en leren en waarom loopt uw kind vast? Als eerste middel zet ik het wereldspel in. Daarna bepalen we in overleg de volgende stap. Om het zuiver te houden neem ik het wereldspel af zonder al te veel voorinformatie.

Lang onderzoek.
Breed onderwijskundig-pedagogisch onderzoek naar het   visueel leren en werken oftewel ‘beelddenken’. Het onderzoek kan in één ochtend, hoogstens anderhalve ochtend worden afgenomen en is een hoofdzakelijk non-verbaal onderzoek.

Opbrengst:

1. Het haalt boven tafel of het denken in beelden een oorzaak kan zijn voor leerproblemen.
2. Daarnaast is zicht op het welbevinden ( overvraging, protest, boosheid).
3. Er komen praktische, concrete en bruikbare handelingsadviezen uit.

Het verslag komt binnen maximaal twee weken.

voor info:  info@passendleren.nl

Het is voor uw kind van belang dat er een transfer wordt gemaakt naar de school. Het advies is de leerkracht en school te betrekken tbv. samenwerken.

Andere mogelijke activiteiten m.b.t. beelddenken:

* gesprekken met de leerkracht van uw kind/ intern begeleider *Training ‘leren-leren KindinBeeld’ voor kinderen in de basisschoolleeftijd én voor pubers

* Voorlichting en informatie aan derden.

* Presentatie over beelddenken aan onderwijsteams, passend gemaakt aan de vraag en situatie.

* individuele info en coaching aan volwassen beelddenkers

* gesprekken met de leerkracht van uw kind/ intern begeleider Training ‘leren-leren KindinBeeld’ voor kinderen in de basisschoolleeftijd én voor pubers.

* Voorlichting en informatie aan derden.

* Presentatie over beelddenken aan onderwijsteams, passend gemaakt aan de vraag en situatie.

* individuele info en coaching aan volwassen beelddenkers

zie: “wat ik doe en waar”

(* Ik ben licentiehouder van het breed onderzoek en het Wereldspel. In combinatie met met de ervaring en kennis als Orthopedagoog bc specialisatie Diagnostiek en Begeleiding kan ik de achtergronden en de werkwijze ervan in een bredere context duiden en plaatsen. Vanuit een hypothese kom ik tot hulpvragen en met de daarbij passende hulpverleningsvoorstellen kan een transfer worden gemaakt naar school.