Bal-A-Vis-X  en  Bouncing on Trampoline

Spelenderwijs verbeteren van de coördinatie en samenwerking van het lijf en brein. 

Handen- voeten- ogen en oren worden beter bestuurd en gaan beter samenwerken.  De linker- en rechterhersenhelft ontwikkelen zich en gaan beter samenwerken. Aandacht en concentratie, het ruimtelijk inzicht en oog-handcoördinatie worden gestimuleerd.
Voor iedereen vanaf 4 jaar die beweging en ontwikkelen leuk vindt om te doen.
Voor iedereen die zich energieker, alerter en stabieler wil voelen

Effectief bij emotie, gedrag en leren

  • Geschikt voor gedrag dat lijkt op ADD/ADHD/Autisme.
  • Voor ontwikkelingsproblemen als dyslexie/ dyscalculie/ dysorthografie
  • impulscontrole, emotieregulatie.  Coördinatie in lijf en brein neemt toe, lijf en brein werken beter samen en is meer in evenwicht
  • visueel denken en taaldenken meer in balans
  • prikkel- en stressreductie. Rust in het hoofd en lijf
  • vasthouden van de aandacht, volhouden van aandacht
  • cognitieve mogelijkheden worden optimaler ingezet. Het schoolse leren verloopt soepeler
  • leuk om te doen

Balance Auditory Visual EXcersises

Het bestaat uit een serie balancerende auditieve en visuele oefeningen die variëren in moeilijkheidsgraad. De sleutelwoorden zijn ritme, techniek en de inzet van alle zintuigen.
Het programma bestaat uit 300 oefeningen, opgebouwd in moeilijkheidsgraad. De oefeningen worden uitgevoerd met speciale pittenzakjes, balletjes en een balanceerbord. Het is geschikt voor iedereen vanaf 4 jaar. 
Bij hulpvragen op het gebied van Breinontwikkeling, evenwicht, concentratie, oog-volgbewegingen, oog-handcoördinatie en ruimtelijk inzich.
–> Bal-A-Vis-X met kinderen

Bouncing on Trampoline

Ook de trampoline kan voor dezelfde hulpvragen worden ingezet. Into the Bounce is een trainingsprogramma gericht op het beantwoorden van dezelfde hulpvragen. Dit programma kent ook een geleidelijke opbouw in moeilijkheidsgraad en wordt uitgevoerd op een minitrampoline.De hersenen krijgen veel zintuiglijke informatie via de spieren, gewrichten, ogen en oren. Het reflexenstelsel wordt in evenwicht gebracht doordat het programma op het evenwichtsmechanisme VOR ( Vestibulair Oculair Reflexboog) werkt. Ook kan Bouncing on worden ingezet voor leren in beweging. Denk dan aan zoals automatiseringsoefeningen het leren van tafeltjes e.d.