MatriXcoaching voor jong en oud

MatriXcoaching kan worden ingezet als er sprake is van drukke hoofden en emoties die blokkeren zoals

  • angst om te vliegen, voor de tandarts, falen, spreken, buiten op straat, contact maken
  • nachtmerries, spoken in het hoofd
  • negatief zelfbeeld, onzekerheid
  • leer- en gedragsproblemen
  • psychosomatische klachten  zonder medische verklaring
  • roken

Bij Matrixcoaching is de hulpvraag van de te coachen persoon altijd het uitgangspunt. Het kind of volwassene wordt begeleid naar de eigen oplossing van het eigen probleem.

Het is een eigen proces van de persoon zelf en de regie ligt bij hem of haar.

MatriXcoaching is een korte en krachtige tool. Vaak is het probleem in een sessie al beduidende kleiner. Soms zelfs al opgelost.

Voor meer info zie   http://www.matrixmethodeinstituut.nl

Iedereen bedenkt en installeert zelf een handige manier om alle informatie denkbeeldig te onthouden. Een eigen systeem dus, dat is heel belangrijk omdat het dan ook wordt gebruikt. Geen trucjes, geen verplichte kasten en kamers in het hoofd.

Alle informatie zoals bijvoorbeeld emoties, het alfabet, het honderdveld, tafeltjes, klok, hobby’s, werk en al je kennis krijgt zo een eigen plek waar het weer teruggevonden kan worden als je het nodig hebt.

Voor jong en oud: 

Het is goed mogelijk dat na één keer coachen iemand wél in een vliegtuig durft te stappen. Of dat sigaretten of chocolade echt niet meer lekker gevonden wordt.

Of dat de spoken wegblijven ’s nachts en het kind lekker kan doorslapen..