Als Zelfstandig Begeleider Onderwijs kunnen leerkrachten, intern begeleiders en schoolteams een beroep op me doen voor:

Het maken van een vertaalslag naar de praktijk van conclusies en handelingsvoorstellen uit onderzoeken bureaus
Begeleiding in deze
Coaching leerkrachten, bv. door middel van school video interactiebegeleiding (SVIB)
Coaching teams
Presentaties
Workshops ( bv. hoofd opruimen, kleurmethode begrijpend lezen, leerstijl ontdekken)

Bij de LBBO (landelijke beroepsgroep begeleiders onderwijs) sta ik geregistreerd als erkend gedragsspecialist, ambulant begeleider en beeldbegeleider)