Het ZIEN en de invloed ervan op het gedrag en het leren

De kwaliteit van het ZIEN is van invloed op leren en gedrag. Dan gaat het niet over scherp kunnen zien, dat kan met een bril worden opgelost maar over de kwaliteit. De kwaliteit van goed zien is merkbaar doordat hetgeen gezien wordt op een goede manier wordt verwerkt in de hersenen. Dat het goed wordt opgepikt, verwerkt en begrépen. Dat de kwaliteit van het ZIEN in orde is en dus weinig energie kost. Is er sprake van vermoeidheid, ruimtelijke problemen, werkhoudingsproblemen en bijkomende leerproblemen dan kan de vraag worden gesteld of de kwaliteit van het ZIEN wel voldoende is. Wat je merkt zijn bijvoorbeeld vaak problemen bij rekenen, maar ook bij lezen, spellen, schrijven en gym.

Op een vrij eenvoudige manier kan door testjes of de inzet van de bioptor  worden vastgesteld of er zich problemen voordoen met de kwaliteit van het ZIEN.

Het vervolg vindt plaats op de gebruikelijke wijze:

  1. passende basisbewegingsoefeningen waarvan u, indien gewenst, er ook enkele thuis van kunt laten uitvoeren
  2. een gerichte training ter verbetering van de kwaliteit van het ZIEN
  3. advies voor school

Indien passend wordt doorverwezen naar een erkend ortoptist voor dieper onderzoek, advies en training.
Deze pagina blijft in onderhoud. Er volgt nog informatie over

  • basisbewegingen en leren & gedrag ( Movement Body Learning)
  • dominantie- en leerstijlonderzoek en leren & gedrag
  • orthodidactisch onderzoek naar rekenproblemen
  • handelings- en procesgericht onderzoek naar het leren in het algemeen