Als Zelfstandig Begeleider Onderwijs kunnen leerkrachten, intern begeleiders en schoolteams een beroep op me doen voor:

 

  • Het maken van een vertaalslag naar de praktijk van conclusies en handelingsvoorstellen vanuit onderzoeken
  • Coaching leerkrachten, bv. door middel van School Video Interactiebegeleiding (SVIB)
  • Verbinden van taaldenken – beelddenken,  reflexintegratie met pedagogisch- didactisch denken en handelen
  • Coaching teams mbt. BreinOntwikkeling Bewegen en Leren, Bodymap Presentaties
  • Workshops ( bv. hoofd opruimen)