Als Zelfstandig Begeleider Onderwijs kunnen leerkrachten, intern begeleiders en schoolteams een beroep op me doen voor:

Het maken van een vertaalslag naar de praktijk van conclusies en handelingsvoorstellen uit onderzoeken bureaus
Begeleiding in deze
Coaching leerkrachten, bv. door middel van school video interactiebegeleiding (SVIB)
Coaching teams mbt. BreinOntwikkeling en Leren/ BodymapPresentaties

Jaaropleiding Leren Leren Methode van Kind in Beeld ( 24 lessen), desgewenst aangevuld met BreinBewegen en Ontwikkelen, casusbespreking, Het HGPD model

In Company opleidingen, workshops en dagprogramma’s van –> Instituut Kind in Beeld. Zoals Train de trainer Leren Leren Methode; Signaleren met het Wereldspel; de Expertopleiding Visueel Denksysteem. Het dagprogramma Basisdenksystemen.

Workshops ( bv. hoofd opruimen, Leren Leren methode Begrijpend lezen, leerstijl ontdekken)

Bij de LBBO (landelijke beroepsgroep begeleiders onderwijs) sta ik geregistreerd als erkend gedragsspecialist, ambulant begeleider en beeldbegeleider)