Passend Leren Advies verwerkt persoonsgegevens zoals verwoord in deze privacyverklaring.

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens is

Ine Lücker, eigenaar van Passend Leren Advies ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61245976.

Contactgegevens
Website : http://www.passendleren.nl
Adres : Schoolstraat 95, 5951 CR Belfeld
Email : ine@passendleren.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Passend Leren inZicht verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik wil maken/ gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Ik vraag alleen naar uw contactgegevens en persoonsgegevens nadat u schriftelijk heeft aangegeven met mij te willen werken. Dat kan bv. via een inschrijfformulier of tijdens een gesprek. Alles wat geschreven en gezegd is blijft bij mij. Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking. U bepaalt verder zelf welke verdere informatie u wilt delen.

Informatie doorgeven aan derden, bijvoorbeeld aan leerkrachten van uw kind, gebeurt alleen door u zelf of via mij met uw schriftelijke toestemming. Met als uitzondering indien er een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Hieronder vindt u een overzicht van de algemene persoonsgegevens die bij Passend Leren inZicht worden verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Locatiegegevens
  • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
  • Bij minderjarigen: geboortedatum, mogelijk naam van de school en de groep

 

Mocht u na de intake of lopende het traject toch af willen zien van samenwerking worden uw gegevens uit het systeem van Passend Leren inZicht verwijderd.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Passend Leren inZicht verwerkt verder bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van uw kind. Bevindingen van uzelf en van derden alles door u verstrekt zoals op het gebied van gezondheid, ontwikkelingsproblematiek, rapportages, onderzoeksverslagen.

Persoonsgegevens verwerken
Passend Leren inZicht verwerkt uw persoonsgegevens of die van uw kind voor de volgende doelen:
het afhandelen van uw betaling
te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor het kunnen uitvoeren van de dienstverlening
verslaglegging.

U kunt ten allen tijden bezwaar maken tegen de verwerking van ervan.
Passend Leren inZicht maakt geen gebruik van externe geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, of te verwijderen.
Daarvoor kunt u contact opnemen via mail of telefoon.

Persoonsgegevens delen met derden
Passend Leren inZicht verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend met uw schriftelijke toestemming verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. Of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

U hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u of een door u genoemde organisatie te sturen. In een computerbestand.
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking kunt u een gespecificeerd verzoek mailen naar ine@passendleren.nl
Om er zeker van te zijn dat u het verzoek tot inzage hebt gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy het advies om daarbij in deze kopie pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Passend Leren inZicht reageert zo snel mogelijk op uw verzoek, in ieder geval binnen vier weken.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Passend Leren inZicht gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken

Persoonsgegevens beveiligen
Passend Leren inZicht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Dat betekent dat op internet niets van u bewaard wordt. Zouden we informatie uitwisselen via WhatsApp of Facebook, Messenger dan blijft deze daar. Het wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij beiden mee ingestemd hebben als gebruikers van die diensten. Mail en sms op telefoon, tablet en computer zijn beveiligd en alleen met een code toegankelijk.
Onze site (www.passendleren.nl) is zo opgezet dat er  geen communicatie over en weer met mogelijk is, er wordt dus geen informatie van u opgeslagen. De server die we gebruiken is betrouwbaar en we kunnen daarom vertrouwen op de bescherming van gegevens.
Niet digitale gegevens over u of uw kind worden in een eigen mapje in een afgesloten kast bewaard.

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of zijn er aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met Ine via ine@passendleren.nl

Klachten? We willen u wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Ine Lücker, Passend Leren inZicht
Mei 2018