Visueel denken (beelddenken) of Taalanalytisch denken? Ieder mens heeft een voorkeursstijl als het gaat om het verwerven en verwerken van informatie. Dat kan zijn met behulp van taal en begrippen (sequentieel) of voor beelden en gebeurtenissen (semantisch). Visueel denken is oorspronkelijk, taaldenken wordt geleerd. Taaldenken en Visueel denken. Het is fijn wanneer je het allebei kunt en inzet.

Visueel denken en onderwijs
Vanaf groep 3 is het onderwijs vooral gericht op taaldenken. Met mogelijk grote gevolgen voor die kinderen die een grote voorkeur hebben voor het Visueel denken in beelden en gebeurtenissen. Vaak zijn het kinderen met autisme, ADHD, dyslexie, dyscalculie, hoogsensitiviteit, hoogbegaafdheid. In een groep zal gemiddeld zo’n 40 tot 50% een voorkeur hebben voor dit zintuiglijk leren.

Problemen.
Een voorkeur voor Visueel denken is vaak het probleem niet. Wel een teveel aan visueel denken. Zo’n 4% van de Visuele denkers krijgt grote problemen op school. Veel kinderen lopen eind groep 3 vast hebben naast leerproblemen ook faalangst, motivatie- en gedragsproblemen ontwikkeld. Er zijn kinderen die mógelijk onterecht een label zoals dyslexie, dyscalculie of ADHD hebben terwijl de leer- en/of gedragsproblemen voortkomen omdat het denken zich te eenzijdig heeft ontwikkeld. Vaak is er een teveel aan visueel denken en een te weinig taalanalytisch denken. Het functioneren van deze kinderen is niet in balans.

Graag willen we deze kinderen in balans brengen. Onderzoek van kind én diens context is dan nodig om vanuit het totale plaatje probleemoverzicht te krijgen, van daaruit probleeminzicht om te komen tot probleemuitzicht.

zie verder bij Wereldspel, Onderzoek & Advies

Voor meer informatie over Visueel Leren en meer zie kindinbeeld.nl

Leren Denken
in woorden en begrippen, stap-voor-stap kunnen denken en werken is nodig om op school succes te hebben. Dit denken en leren kan worden geleerd door middel van passend leren.

Onderzoek en advies.
Het Individueel Onderwijskundig Onderzoek Denksysteem en Leerontwikkeling (IOODL) wordt afgestemd op de vraag van uw kind. Het onderzoek wordt indien nodig uitgebreid met andere onderzoeksmiddelen en methoden.

 

Lang onderzoek.
Breed onderwijskundig-pedagogisch onderzoek naar het   visueel leren en werken oftewel ‘beelddenken’. Het onderzoek kan in één ochtend, hoogstens anderhalve ochtend worden afgenomen en is een hoofdzakelijk non-verbaal onderzoek.

Opbrengst:

1. Het haalt boven tafel of het denken in beelden een oorzaak kan zijn voor leerproblemen.
2. Daarnaast is zicht op het welbevinden ( overvraging, protest, boosheid).
3. Er komen praktische, concrete en bruikbare handelingsadviezen uit.

Het verslag komt binnen maximaal twee weken.

voor info:  info@passendleren.nl

Het is voor uw kind van belang dat er een transfer wordt gemaakt naar de school. Het advies is de leerkracht en school te betrekken tbv. samenwerken.

Andere mogelijke activiteiten m.b.t. beelddenken:

* gesprekken met de leerkracht van uw kind/ intern begeleider *Training ‘leren-leren KindinBeeld’ voor kinderen in de basisschoolleeftijd én voor pubers

* Voorlichting en informatie aan derden.

* Presentatie over beelddenken aan onderwijsteams, passend gemaakt aan de vraag en situatie.

* individuele info en coaching aan volwassen beelddenkers

* gesprekken met de leerkracht van uw kind/ intern begeleider Training ‘leren-leren KindinBeeld’ voor kinderen in de basisschoolleeftijd én voor pubers.

* Voorlichting en informatie aan derden.

* Presentatie over beelddenken aan onderwijsteams, passend gemaakt aan de vraag en situatie.

* individuele info en coaching aan volwassen beelddenkers

zie: “wat ik doe en waar”

(* Ik ben licentiehouder van het breed onderzoek en het Wereldspel. In combinatie met met de ervaring en kennis als Orthopedagoog bc specialisatie Diagnostiek en Begeleiding kan ik de achtergronden en de werkwijze ervan in een bredere context duiden en plaatsen. Vanuit een hypothese kom ik tot hulpvragen en met de daarbij passende hulpverleningsvoorstellen kan een transfer worden gemaakt naar school.