Het Wereldspelonderzoek

Het enige non-verbale onderzoekinstrument in de wereld. Het is laagdrempelig en kindvriendelijk. In maximaal 20 minuten krijg ik als bevoegd onderzoeker zicht op iemands binnenwereld, diens leerstrategieën en cognitieve capaciteiten.

Juist omdat er niet gesproken wordt is het laagdrempelig. Het kind hoeft niet te praten. Daar waar taal- en communicatieproblemen normaliter een onderzoek moeilijker maken speelt het hier geen rol. Denk aan kinderen met TOS, selectief mutisme, dyslexie, ADHD, een niet Nederlandse thuistaal. Aan de hand van observaties en analyses achteraf krijgen we veel informatie over

1. het affectieve aspect: de beleving van de wereld en jezelf
2. het pedagogische aspect: het hanteren van de wereld en jezelf
3. het cognitieve aspect: het verkennen van de wereld en jezelf

Bij Passend Leren voegen we daar nog een vierde aspect aan toe: het motorisch handelen op zich.

Na afloop hebben we helder of het kind laat zien wat het kan. Verder hoe het handelt, leert en denkt. Hoe dit gebeurt bij stress en/of het leren van nieuwe dingen. We weten ook wat moet gebeuren om blokkades en dergelijke aan te pakken en hoe. We streven naar oplossen.

De resultaten uit het onderzoek worden met de ouders besproken.

link naar de video afname Wereldspel

 

Data opleidingen ( met STAPsubsidie)

Voorjaar 2023: Expert Wereldspel 13-14 maart, 3 en 4 april, examen 22 mei 2023. Locatie Wageningen. 

Signaleren met het Wereldspel 1 april. Didactiek Leren Leren 14 april. Locatie Steyl, gemeente Venlo. 

Najaar 2023: vijfdaagse Expert Wereldspel. Signaleren met het Wereldspel 25 september, Didactiek Leren Leren 26 september, Diagnostiek 16 en 17 oktober. Examen 15 januari. Locatie Steyl, gemeente Venlo. 

De drie modules zijn ook los te volgen. Aanmelden, ook voor de  STAPsubsidie via: www.wereldspel.nl of www.kindinbeeld.nl 

De eendaagse Basisdenksystemen voor groepjes of InCompagny worden ingekocht via ine@passendleren.nl 

 

Andere mogelijkheden van onderzoek

  • Psychomotorisch functioneringsprofiel: hoe functioneert het kind in ontspannen situaties? Onder stress? wat kunnen we doen om het voor het kind makkelijker te maken?
  • Individueel Onderwijskundig Onderzoek Denken & Leerontwikkeling http://www.passendleren.nl/beelddenken