Het Wereldspel onderzoek

Het enige non-verbale onderzoekinstrument in de wereld. Het is laagdrempelig en kindvriendelijk. In maximaal 20 minuten krijg ik als bevoegd onderzoeker zicht op wat een kind kan, hoe het zich voelt, hoe het denkt en leert, oe het handelt. Bij Passend Leren voegen we daar nog een vierde aspect aan toe: breinontwikkeling- motoriek en lateralisatie.

Juist omdat er niet gesproken wordt is het Wereldspelonderzoek laagdrempelig. Het kind hoeft niet te praten. Daar waar taal- en communicatieproblemen een onderzoek vaak moeilijker maken speelt het hier geen rol. Voor kinderen met TOS, selectief mutisme, dyslexie, ADHD, een niet Nederlandse thuistaal. Aan de hand van observaties en analyses achteraf krijgen we veel informatie die wordt uitgewisseld in een gesprek met ouders en indien gewenst met school.

Onderzoek met het Wereldspel kan vanaf een leeftijd van 5 jaar. Vaak vinden kinderen het heel fijn wanneer het het dorp mag bouwen gewoon thuis, aan de eigen tafel. En dat is prima.

Voor meer informatie klik hier: www.wereldspel.nl.   link naar de video afname Wereldspel

Psychomotorisch verwerkingsprofiel oftewel het Dominantieprofiel

Wanneer een kind niet in balans is staat doen- denken-voelen onder druk. Dan komt er niet uit wat er in zit. We kunnen onderzoeken hoe het bij het kind precies werkt. We brengen in kaart wat het kind nodig heeft en vertalen dat in praktische handelingsadviezen voor thuis en op school.

Als bevoegd opleider van alle opleidingen van Instituut Kind in Beeld bied ik de opleidingen EXPERT Wereldspelonderzoek en PRACTITIONER aan

2024 Venlo:         

EXPERT: Signaleren 12 sept., Didactiek 13 sept., Cognitie 15 okt, IOO Diagnostiek 16 okt, Examen 9 januari.                                            

PRACTITIONER: 12 sept., 15 oktober. 8 Januari in Ede

2024 Ede :                                                        

PRACTITIONER: 13 en 27 maart en 5 juni

EXPERT: Signaleren 17 sept., Didactiek 18 sept. Cognitie 22 okt., IOO Diagnostiek 23 okt., 10 januari 2025.                                              

PRACTITIONER: 17 sept., 22 oktober en 8 januari   

De eendaagse Basisdenksystemen voor groepjes of InCompagny worden ingekocht via ine@passendleren.nl