Het Wereldspelonderzoek

Het enige non-verbale onderzoekinstrument in de wereld. Het is laagdrempelig en kindvriendelijk. In maximaal 20 minuten krijg ik als bevoegd onderzoeker zicht op wat een kind kan, hoe het zich voelt, hoe het denkt en leert, oe het handelt. Bij Passend Leren voegen we daar nog een vierde aspect aan toe: breinontwikkeling- motoriek en lateralisatie.

Juist omdat er niet gesproken wordt is het Wereldspelonderzoek laagdrempelig. Het kind hoeft niet te praten. Daar waar taal- en communicatieproblemen een onderzoek vaak moeilijker maken speelt het hier geen rol. Voor kinderen met TOS, selectief mutisme, dyslexie, ADHD, een niet Nederlandse thuistaal. Aan de hand van observaties en analyses achteraf krijgen we veel informatie die wordt uitgewisseld in een gesprek met ouders en indien gewenst met school.

Voor meer informatie klik hier: www.wereldspel.nl

link naar de video afname Wereldspel

Psychomotorisch verwerkingsprofiel oftewel het Dominantieprofiel

Wanneer een kind niet in balans is staat doen- denken-voelen onder druk. Dan komt er niet uit wat er in zit. We kunnen onderzoeken hoe het bij het kind precies werkt. We brengen in kaart wat het kind nodig heeft en vertalen dat in praktische handelingsadviezen voor thuis en op school.

 

 

 

 

 

 

Als bevoegd opleider van alle opleidingen van Instituut Kind in Beeld bied ik de opleidingen EXPERT Wereldspelonderzoek en PRACTITIONER aan

2024            Venlo:         EXPERT: Signaleren 26 jan., Didactiek 2 febr., Cognitie 23 febr.,  IOO Diagnostiek 8 maart, examen 3 mei.                                                  PRACTITIONER: 26 januari en  23 februari 

                                          EXPERT: Signaleren 12 sept., Didactiek 13 sept., Cognitie 15 okt, IOO Diagnostiek 16 okt, Examen 9 januari.                                            PRACTITIONER: 12 sept. en 15 oktober

2024 Wageningen:        EXPERT: Signaleren 13 maart, Didactiek 20 maart Cognitie 27 maart, IOO Diagn. 3 april, Examen 15 mei.                                                  PRACTITIONER: 13 en 27 maart

                                          EXPERT: Signaleren 17 sept., Didactiek 18 sept. Cognitie 22 okt., IOO Diagnostiek 23 okt., 10 januari 2025.                                              PRACTITIONER: 17 sept. en 22 oktober  

 

  • de hele Expertopleiding, vierdaagse met examen
  • Practitioner, tweedaagse
  • modules Signaleren, Cognitie, Didactiek Leren Leren Methode
  • InCompagny, data in overleg

Aanmelden kan bij mij en via: www.wereldspel.nl of www.kindinbeeld.nl 

De eendaagse Basisdenksystemen voor groepjes of InCompagny worden ingekocht via ine@passendleren.nl