Voor de inhoud van de onderzoeken verwijs ik u naar de omschrijving elders op deze site

Onderwijsrelateerde diensten kan ik btw vrij aanbieden. 

Kind &Coach Vertel en Zie met verbeelden         uurtarief

KIE Kind in Evenwicht                                            uurtarief

Pedagogisch-Didactisch Arrangement  350 euro excl. btw. ( +nabespreking, verslag, advies)

  • Wereldspelonderzoek
  • Hoofd Rust&Orde & Basis voor Leren
  • Functioneringsprofiel
  • Visuele screening kort

Oplossingsgerichte coaching :

  • Hoofd Rust&Ruimte tot 1,5 u                       90 euro
  • &Basis voor Leren, tot 2,5 uur                   120 euro
  • voor elke 15 minuten meer                        +10 euro
  • Emoties & Angsten                                        uurtarief

Ortho Pedagogisch Onderzoek

  • Beelddenkonderzoek kort                          150  euro (2x afname Wereldspel met nabespreking),
  • incl. schriftelijk verslag en advies             200 euro
  • Beelddenkonderzoek lang                          550 euro ( +Verklaring tbv Onderwijs, schriftelijk verslag, conclusie en advies)
  • + gesprek op school & advies                     600 euro
  • Functioneringsprofiel                                     80 euro
   • + advies en handelingsvoorstellen   225 euro,
   • + gesprek op school en advies           300 euro
  • Visueel-ruimtelijke screening                      uurtarief
  • Bewegingspatronen  (Reflexen)                  uurtarief

OrthoDidactisch Onderzoek  uurtarief incl. btw. (met nabespreking, advies)

  • Lezen in Kleur
  • Leesrijpheid
  • Leesonderzoek
  • Rekenrijpheid
  • Rekenonderzoek kort
  • Rekenonderzoek lang (volgens protocol dyscalculie)
  • Rekenbasis training uurtarief

Info  & workshops

  • Workshop Hoofd Rust&Orde                        80 euro (max. 4 personen, max 2,5 uur)
  • Presentatie Visueel denken                           250 euro ( Instituut Kind in Beeld)
  • BreinOntwikkeling &Bewegen                     100 euro
  • Training Leren Leren Methode PO               279 euro ( 6 sessies, incl. materialen, boek)

Ambulante begeleiding/schoolbegeleiding  ( vanuit PGB b.v.) tarief in overleg

Voor cursussen via Instituut Kind in Beeld (Expert Beelddenken en Train de trainer Leren Leren Methode) Kind in Beeld : zie www.kindinbeeld.nl