Voor de inhoud van de onderzoeken verwijs ik u naar de omschrijving elders op deze site

Onderwijsrelateerde diensten kan ik btw vrij aanbieden. 

 

Visueel Coachen, Geboorte in Beeld & ,  uurtarief

Pedagogisch-Didactisch Arrangement  420 euro incl. btw.

( +nabespreking, verslag, advies)

  • Wereldspelonderzoek ( twee afnames + advies en verslag)
  • Hoofd Rust & Orde, basis voor Leren
  • Psycho motorisch Verwerkingsprofiel
  • Visuele screening kort

Oplossingsgerichte coaching :

  • Hoofd Rust&Ruimte tot 1,5 u    90 euro
  • &Basis voor Leren, tot 2,5 uur  120 euro
  • voor elke 15 minuten meer   +12,50 euro
  • Emoties & Angsten, uurtarief

Rekenbasis training 2Hands4Kids, uurtarief

Bal-A-Vis-X en GO Bounce, training Balance-Lateralisatie-Visus, uurtarief

 

Onderzoek 

  • Beelddenkonderzoek kort, 150  euro (2x afname Wereldspel met nabespreking),
  • incl. schriftelijk verslag en advies, 200 euro
  • Onderwijskundig Onderzoek Beelddenken- taaldenken,  550 euro                      ( + schriftelijk verslag, conclusie en advies)
  • + gesprek op school & advies , 600 euro
  • Psychomotorisch verwerkingsprofiel         80 euro
   • + advies en handelingsvoorstellen   225 euro,
   • + gesprek op school en advies           300 euro
  • Visueel-ruimtelijke screening                      uurtarief
  • Bewegingspatronen  (Reflexen)                  uurtarief

OrthoDidactisch Onderzoek  uurtarief incl. btw. (met nabespreking, advies)

  • Lezen in Kleur; Leesrijpheid; Rekenrijpheid
  • Rekenonderzoek kort (2Hands4Kids)
  • Rekenonderzoek lang ( RD4 volgens protocol dyscalculie)

Info  & workshops

  • Workshop Hoofd Rust&Orde , 80 euro (max. 4 personen, max 2,5 uur)
  • Presentatie Visueel Denk en leersysteem, 250 euro
  • BreinOntwikkeling &Bewegen 100 euro
  • Training Leren Leren Methode PO,  279 euro ( 6 sessies, incl. materialen, boek)

Ambulante begeleiding/schoolbegeleiding  ( vanuit PGB b.v.) tarief in overleg

Voor cursussen via Instituut Kind in Beeld (Expert Beelddenken en Train de trainer Leren Leren Methode) Kind in Beeld : zie www.kindinbeeld.nl