Al het aanbod nog even op een rij.

De tarieven voor de diensten gerelateerd aan instituut Kind in Beeld zijn:

 

Onderzoek 

  • Werelspelonderzoek                                200  euro (2x afname Wereldspel met intake en nabespreking),
  • incl. kort schriftelijk verslag en advies,    250 euro
  • Onderwijskundig Onderzoek                   595 euro ( + schriftelijk verslag, conclusie en advies)
  • incl. gesprek op school & advies. Op aanvraag 

Opleidingen via Kind in Beeld 

Expert Wereldspel ( www.wereldspel.nl). Locatie Wageningen

Overig, locatie Wageningen én Belfeld:

 • Signalering met het Wereldspel
 • Diagnostiek
 • Didactiek Leren Leren
 • Leren Leren methode zie www.kindinbeeld.nl

Presentatie Visueel Denk en leersysteem  250 euro

Voor onderstaande diensten kunt u bij interesse vrijblijvend informeren naar de tarieven via info@passendleren.nl. Alle diensten zijn BTW vrij

Coachen, Geboorte in Beeld & 

Pedagogisch-Didactisch Arrangement   ( +nabespreking, verslag, advies)  Wereldspelonderzoek ( twee afnames + advies en verslag)

  • Hoofd Rust & Orde, basis voor Leren
  • Psycho motorisch Verwerkingsprofiel
  • Visuele Screening kort

Oplossingsgerichte coaching :

  • Hoofd Rust&Ruimte tot 1,5 u   
  • &Basis voor Leren, tot 2,5 uur  
  • Emoties & Angsten

Bal-A-Vis-X en GO Bounce training

Psychomotorisch verwerkingsprofiel        

   • + advies en handelingsvoorstellen   
   • + gesprek op school en advies           

Visueel-ruimtelijke screening                      

 •  

Bewegingspatronen  ( MBL/ Reflexen)  

OrthoDidactisch Onderzoek   (met nabespreking, advies)

  • Lezen in Kleur; Leesrijpheid; Rekenrijpheid
  • Rekenonderzoek kort (2Hands4Kids)
  • Rekenonderzoek lang ( RD4 volgens protocol dyscalculie)

Info  & workshops

  • Workshop Hoofd Rust&Orde ,  (max. 4 personen, max 2,5 uur)
  • BreinOntwikkeling &Bewegen  

Ambulante begeleiding/schoolbegeleiding  ( vanuit PGB b.v.) 

Bodymap in de praktijk,  voor leerkrachten en scholen