Onderzoek  Advies  KIndercoaching

Coachen

– touwtjes zelf in handen : greep, invloed, inzicht, structuur, actie

– oplossingsgericht,  vanuit wat je kunt, wilt en weet

– jouw hulpvraag is leidend, niet de methode of coach

– veel vertellen door weinig te praten

– korte trajecten

– angsten: faalangst, vliegangst, examenangst

– nare ervaringen, piekeren, stress, nachtmerries

Onderzoek en advies

Voor ouders  die het niet meer weten. “Wil je met ons meekijken en mee zoeken naar mogelijkheden?”

Voor het kind. “Wat is leuk, wat gaat goed, wat wil ik leren en wat heb ik nodig?”

We kijken naar de basis. Naar breinontwikkeling, het bewegen en wat te doen voor invloed op het leren en gedrag.

We gebruiken andere onderzoeksmiddelen dan op school. We kijken en willen ZIEN. Voor overzicht, inzicht en uitzicht.

– wereldspel

– reflexen

– procesgericht orthopedagogisch-didactisch onderzoek

– visueel denken en leren oftewel beelddenken

– lees- en rekenrijpheid

– lateralisatieontwikkeling en profiel

– visueel-ruimtelijke screeningl

– RD4 rekendiagnostiek op 4 niveaus

 

                                       

 

 

 

 

Onafhankelijk advies. Bij het zoeken naar de juiste weg voor u en uw kind. Om mee te kijken naar de voorstellen die school of een leerkracht doet. Om uit te leggen wat in onderzoeksverslagen staat. Enzovoorts. Vaak is een (telefonisch) gesprek van een uur voldoende.

Beelddenken oftewel visueel leren.  Zie verder op deze pagina bij  https://www.passendleren.nl/beelddenken

Opleider Expert Beelddenken Instituut Kind in Beeld

Onderzoek naar bewegen, leren en gedrag. Samen met het kind ga ik op verkenning.  We zijn gericht op het opsporen van hulpvragen, wat het kind al kan en wat het nog mag leren.  De resultaten uit het onderzoek worden met de ouders, soms met het kind erbij besproken. Er wordt een verslag van gemaakt zodat u dit met school kunt bespreken.

Voorbeelden van onderzoek

 Leerkrachtbegeleiding. Als Beeldcoach en Pedagogisch-didactisch Begeleider kan een traject leerkrachtbegeleiding worden ingezet. Vaak is School Video Interactiebegeleiding heel effectief en fijn voor de leerkracht

   

              

 

                         

 

Via OinO onderwijsadvies kunt u bij mij de 5daagse     opleiding Expert Beelddenken volgen. Daarnaast andere cursussen van Instituut Kind in Beeld,  lezingen, workshops en presentaties mbt Visueel Leren en Denken.

Doelgroep: bedrijven, directeuren, leerkrachten, intern begeleiders, ouders, logopedisten enzovoort.

Trainingen

Leren Leren Beelddenken voor kinderen, jeugdigen, jongvolwassenen in het PO, VO, MBO en HBO.

Workshops

  • Workshop “rust & ruimte in je Lijf”
  • ik inZicht
  • “Training leren Hoe te leren, Individueel of in een groep

 

Voor de ingezette methoden en methodieken ben in in het bezit van licenties, diploma’s en certificaten.

Voor aanvragen en info zie:  https://www.passendleren.nl/contact

 

Voor privacy zie              : https://www.passendleren.nl/privacy

Ik werk in de eigen praktijk in Belfeld.

Indien gewenst kom ik naar u thuis en naar de school van uw kind.   

Voor meer informatie is een telefonisch gesprek altijd mogelijk. Dit is vrijblijvend.

 

Ine Lücker,   Orthopedagoog BSc | Master Educational Needs