Bewegen is de poort tot leren en ontwikkelen

NIEUW! GEBOORTE in BEELD. Inmiddels is bewezen dat de manier waarop iemands eerste 1000 dagen zijn verlopen mee bepaalt hoe de reis van je leven begint en gaat lopen. Met behulp van het in beeld brengen van deze periode kunnen we kijken of er verklaringen gevonden worden voor je ontwikkeling. De massage “Verbroken Verbinding” kan bijdragen aan je herstel

 

Om letterlijk en figuurlijk goed te bewegen heb je een goed evenwicht nodig. Je lijf in balans én je brein in balans. Bij vragen over gedrag en leren gaan we daarom samen met het kind op zoek naar diens evenwicht, de basis. Doel: denken – voelen en doen is mogelijk en in balans.
Beelddenken en taaldenken naar evenwicht.  Voor meer info klik op beelddenken –  hoe ik werk – onderzoek en advies – visueel coachen.

 

Op een snelle en speelse manier van ontdekken waarom het kind fysiek en emotioneel vastloopt en wat er nodig is om het gemakkelijker te maken. De basis van KIE ligt in de Neuro-Emotionele Integratie (NEI) en is verder ontwikkeld door Carla van Wensen. Deze manier van werken is voor kinderen van alle leeftijden en hun ouders. Kinderen vinden het leuk om te doen en te ervaren. Ik werk niet met speirtesten maar met de biotensor.

 

beelddenken Ine LuckerOnderzoek en Advies voor ouders, kind en scholen. We gebruiken andere onderzoeksmethoden dan gebruikelijk op school.  Dat houdt in weinig praten,  vragen en toch veel laten vertellen. Dit doen we  met het Wereldspel, spelmateriaal, de biotensor, Zie verder bij onderzoek en advies
Naar ontwikkeling kijken, betekent zoeken naar kansen en uitdagingen. Dit doen we met behulp van Psycho-motorisch en Orthopedagogisch-Didactisch Onderzoek . Indien gewenst kijken we naar Brein Bewegen ( reflexen), het psychomotorisch verwerkingsprofiel, leeringangen, de visueel-ruimtelijke ontwikkeling, beelddenken en/of taaldenken, Het ‘Onderwijskundig Onderzoek Denken & Leren’ is een Passend Onderzoek en een van de pijlers binnen ons aanbod.
De vraag van het kind staat centraal en van hieruit gaan we inzicht- en oplossingsgericht aan het werk. Dit doen we en met behulp van Verbeeldend & Creatief Coachen.. Kinderen vertellen zo veel zonder al te veel praten. Het is maatwerk waarin ik samen met kind en ouders werken aan dat wat belemmert. School zie ik als belangrijke partner, samenwerken met school zorgt voor een zo optimaal mogelijk inzicht en uitzicht
Mogelijk leven er vragen en onduidelijkheden rondom het bepalen van de juiste weg voor uw kind. Desgewenst kijk ik met ouders mee naar de voorstellen die school doet. Om uit te leggen wat in onderzoeksverslagen van externen precies staat en hoe de de adviezen concreet te maken voor thuis en school.
Voor meer informatie zie  Onderzoek en advies op deze site
Voor specifieke info over beelddenken oftewel visueel leren ook in combinatie met kindercoaching en ambulante begeleiding verwijs ik u naar de pagina Beelddenken op deze site

 

  beelddenken Ine Lücker            

Opleidingen via Instituut Kind in Beeld

Via Instituut Kind in Beeld verzorg ik samen met Hanneke Post, ergotherapeut & meer de cursussen  Didactiek beelddenken, Signaleren met het Wereldspel, Diagnostiek en de 5daagse opleiding Expert Beelddenken aan in Wageningen. Voor meer info zie : www.kindinbeeld.nl. Aanmelden kan ook via info@passendleren.nl of hanneke@de-den.nl
Op verzoek kunnen cursussen van instituut Kind in Beeld in Company worden ingekocht en op locatie worden aangeboden
Voor meer info zie : www.kindinbeeld.nl . Aanmelden kan via info@passendleren.nl.
Idem geldt voor lezingen, workshops, presentaties, Ambulante Begeleiding mbt Visueel Leren & Denken en Rust & Ruimte in lijf en hoofd. Doelgroep: leerkrachten, intern begeleiders, ouders, logopedisten, zorgcoordinatoren, logopedisten, enzovoort.
Trainingen Leren Methode Beelddenken worden aangeboden aan kinderen uit het PO, SBO en SO. Vanwege het doel Passend Leren bestaat het groepje kinderen uit maximaal 3 cursisten. Voor info :  info@passendleren.nl.

 

Ik werk in de eigen praktijk in Belfeld. Indien gewenst kom ik naar u thuis en naar de school van uw kind.   Voor meer informatie is een telefonisch gesprek altijd mogelijk. Dit is vrijblijvend.
Voor vragen en info zie:  https://www.passendleren.nl/contact
Ine Lücker. Orthopedagoog BSc | Master Educational Needs Leerstoornissen |Beeldbegeleider | Visueel Coach| Kindercoach KIE & Brein Bewegen| training Bodymap| Remedial Teacher

                        

 

                                                                                                          

                    
Privacy:    https://www.passendleren.nl/