Bewegen is de poort tot ontwikkelen, evenwicht en leren

 

Lijf in balans? Brein in balans. Om letterlijk en figuurlijk goed te bewegen heb je een goed evenwicht nodig. Je lijf in balans én brein in balans. Bij vragen over gedrag en leren gaan we daarom samen met het kind op zoek naar diens evenwicht, de basis. Doel: denken – voelen en doen is in balans. Visueel denken en taaldenken ook.   Voor meer info  –>visueel denken –>Kindercoaching –> Bal-A-Vis-X & meer. 

 

Ontdekken om te kunnen ontwikkelen. Op een snelle en speelse manier ontdekken waarom het kind fysiek en emotioneel vastloopt en wat er nodig is om het gemakkelijker te maken. De basis van KIE ligt in de Neuro-Emotionele Integratie (NEI) en is verder ontwikkeld door Carla van Wensen. Deze manier van werken is voor kinderen van alle leeftijden en hun ouders. Kinderen vinden het leuk om te doen en te ervaren. Ik werk niet met spiertesten maar met de biotensor.     –>Coach Kind in Evenwicht (KIE)

 

beelddenken Ine LuckerOnderzoek en Advies voor ouders, kind en scholen. We gebruiken reguliere én andere onderzoeksmethoden dan gebruikelijk op school.  Dat houdt in weinig praten,  vragen en toch veel laten vertellen.  Naar ontwikkeling kijken, betekent zoeken naar kansen en uitdagingen. We kunnen kijken naar Brein Bewegen ( reflexen), het Psychomotorisch Verwerkingsprofiel, Breinontwikkeling en leren, de stijl van leren, de visueel-ruimtelijke intelligentie, Visueel denken versus Taaldenken. Het ‘Onderwijskundig Onderzoek Visueel Denken & Leren’ is een van de pijlers binnen ons aanbod.    –>  Wereldspel, Onderzoek & Advies
Inschrijven voor de opleiding Wereldspel, signaleren en diagnostiek kan via info@passendleren.nl. Info over inhoud en kosten kunt u vinden op www.kindinbeeld.nl. 27 September 2021 starten we weer met onze expertopleiding , tevens de dag Signaleren met het Wereldspel.
Jouw Start. Inmiddels is bewezen dat de manier waarop iemands eerste 1000 dagen zijn verlopen mee bepaalt hoe de reis van je leven begint en gaat lopen. Door deze periode te bespreken kunnen we kijken of we het gedrag kunnen verklaren en dus begrijpen. Hierbij kan de biotensor als extra middel worden ingezet. De kennis heb ik opgedaan bij Anna Verwaal, internationaal erkende autoriteit op dit gebied.  De massage “Verbroken Verbinding” kan bijdragen aan het herstel. –> gedrag en imprints geboorte
Coachen en Begeleiden. De vraag van het kind staat centraal en van hieruit gaan we inzicht- en oplossingsgericht aan het werk. Dit doen we en met behulp van Visueel Verbeeldend Coachen. Kinderen vertellen zo veel zonder al te veel praten. Het is maatwerk waarin ik samen met kind en ouders werk aan dat wat belemmert. Om te komen tot Kind in Evenwicht bieden we o.a. de training aan. Zie –>  Bal-A-Vis-X & meer. School zie ik als belangrijke partner, kunnen samenwerken met school zorgt voor een zo optimaal mogelijk inzicht en uitzicht
Mogelijk leven er vragen en onduidelijkheden rondom het bepalen van de juiste weg voor uw kind. Desgewenst kijk ik met ouders mee naar de voorstellen die school doet. Ook kan ik meekijken wat er nu precies  in onderzoeksverslagen van externen staat en hoe de genoemde adviezen concreet te maken voor thuis en school. –> Werkwijze
Voor specifieke info over Visueel denken mogelijk ook in combinatie met kindercoaching en ambulante begeleiding verwijs ik u naar de pagina’s  –> Visueel denken  –> Kindercoaching en –> Onderwijs & Advies
  beelddenken Ine Lücker            

Opleidingen, cursussen, workshops.

Via Instituut Kind in Beeld verzorg ik samen met Hanneke Post, ergotherapeut & meer de cursussen  Didactiek Visueel denken, Signaleren met het Wereldspel, Diagnostiek en de 5daagse opleiding Expert Visueel denken aan in Wageningen. Voor meer info zie : www.kindinbeeld.nl. Aanmelden kan ook via info@passendleren.nl of hanneke@de-den.nl
Op verzoek kunnen cursussen en opleidingen zoals b.v. jaaropleiding Leren Leren Methode van instituut Kind in Beeld in Company worden ingekocht en op locatie worden aangeboden
Voor meer info  –>  www.kindinbeeld.nl .  Aanmelden kan via info@passendleren.nl.
Idem geldt voor lezingen, workshops, presentaties, Ambulante Begeleiding mbt Visueel Leren & Denken en Rust & Ruimte in lijf en hoofd. Doelgroep: leerkrachten, intern begeleiders, ouders, logopedisten, zorgcoördinatoren, logopedisten, enzovoort.
Trainingen Leren Methode Visueel denken worden op verzoek aangeboden aan kinderen uit het PO, SBO en SO. Vanwege het doel Passend Leren bestaat het groepje kinderen uit maximaal 3 cursisten. Voor info :  info@passendleren.nl.

 

Mijn praktijk is in Belfeld aan huis. Indien gewenst kom ik naar u thuis en naar de school van uw kind.  Voor meer informatie is een telefonisch gesprek altijd mogelijk. Dit informatieve gesprek  is vrijblijvend.
Voor vragen en info zie:  https://www.passendleren.nl/contact
Ine Lücker. Orthopedagoog BSc | Master EN Leerstoornissen |  Remedial Teacher| Ambulant begeleider & onderzoeker

                        

 

                                                                                                          

                    
Privacy:    https://www.passendleren.nl/