Voor het kind dat het op school graag gemakkelijker, fijner en beter heeft. Voor ouders en school, die graag een antwoord willen op de vragen waarom er niet uit komt wat er in zit en wat het kind nodig heeft

 

Wereldspelonderzoek. We starten met het WereldspelOnderzoek. Het kind vertelt zonder woorden wat het voelt, hoe het denkt en leert, hoe het handelt. We weten daarna beter wat het kind gaat helpen en wat belemmert.  Het onderzoek maakt helder of het kind met denken en leren in balans is. Of primaire reflexen storend zijn, sprake kan zijn van geboorte imprints. Met de gegevens gaan we met zijn allen in gesprek en brengen we e.e.a. in kaart. Daar waar nodig verwijzen we door naar experts zoals een breed opgeleide Reflexintegratietherapeut, Kinesioloog, Ergotherapeut, Psychomotorisch trainer en specialist geboorteimprints.  Zie: Wereldspel en onderzoek.  Zie: Gedrag en Imprints Geboorte

     

BeeldTaal. De vraag van het kind staat centraal en van hieruit gaan we inzicht- en oplossingsgericht aan het werk. Dit doen we en met behulp van coachen in BeeldTaal. Het is maatwerk waarin ik samen met het kind op zoek ga naar hulpbronnen, hindernissen en oplossingsmogelijkheden. In elk geval werken we met materialen en beelden zodat het kind gemakkelijker vanuit het gevoel kan ‘vertellen’ en taal en denken minder in de weg zit. Diverse coachtechnieken en methodes kunnen passend worden ingezet. Je kunt dan denken aan NLP, KIE, de Matrix, Buts en Bof’n, Gevoel op de kaart, PopTalk, Gevoelsverkenner en meer. Kunnen samenwerken met school zorgt voor een zo optimaal mogelijk inzicht en uitzicht.

   

Meekijken en meedenken. Mogelijk leven er vragen en onduidelijkheden rondom het bepalen van de juiste weg voor uw kind. Desgewenst kijk ik mee naar de voorstellen die school doet of meekijken wat er nu precies kan worden gedaan met de door externe bureaus aangedragen adviezen. Zie Werkwijze

          

Als opleider van Instituut Kind in Beeld ben ik bevoegd voor het verzorgen van al hun opleidingen. Op dit moment worden de vijfdaagse opleiding Expert WereldspelOnderzoek & Beelddenken en de tweedaagse opleiding Practitioner Wereldspel aangeboden.  Inschrijven op de losse modules Signaleren en Didactiek Leren Leren Methode is ook mogelijk. Bij InCompagny verzorg ik de opleidingen op de gewenste locatie. 

2024            Venlo:         EXPERT: 26 januari, 2 en 23 februari,  8 maart, 3 mei.                     PRACTITIONER: 26 januari en  23 februari 

                                          EXPERT: 12 en 13 sept., 15 en 16 oktober, 9 januari 2025.             PRACTITIONER: 12 sept. en 15 oktober

2024 Wageningen:        EXPERT:  13, 20, 27  maart, 3 april, 15 mei.                                        PRACTITIONER: 13 en 27 maart

                                          EXPERT: 17 en 18 sept. 22 en 23 oktober, 10 januari 2025.            PRACTITIONER: 17 sept. en 22 oktober  

Gedurende de opleidingsdagen bied ik veel praktijkervaringen vanuit de huidige onderwijspraktijk en zet ik  mijn expertise in op het gebied van reflexen, geboorteimprints, bewegen en orthopedagogiek en orthodidactiek en begeleiders. Laat je me weten wanneer je interesse hebt? Zie verder bij Instituut Kind in Beeld 

Ine Lücker,  Orthopedagoog BSc | Master EN Leerstoornissen | NLP Practitioner | Onderwijsbegeleider