voor de kleine en grote mens die

vooral graag zelf de regie heeft

de hulpvraag centraal wil, niet een methode

vooral in oplossingen wil denken

het fijn vindt als er weinig wordt gepraat

korte trajecten wil

faalangst, vliegangst, examenangst, … wil aanpakken

nare ervaringen, piekeren, stress, nachtmerries, … wil aanpakken

bij wie denken, bewegen, handelen, zien en luisteren soms trager wordt of blokkeert

eigen talenten en kwaliteiten wil ontdekken

wil Leren te Leren …

graag succes heeft op school

                                       

 

 

 

 

 

Voor ouders

Gespecialiseerd in de basis van de kinderen in de onder- en middenbouw van de basisschool

Is uw kind  snel overprikkeld, graag in beweging?
Heeft uw kind stress, zorgen, angsten, nachtmerries?
Heeft het moeite met het richten van de aandacht, concentreren, doorzetten?
Gaat lezen, rekenen en schrijven moeizaam?
Zijn er blokkades bij emoties en bij het leren?

Komt er niet uit wat er in zit?

Onafhankelijk advies. Bij het zoeken naar de juiste weg voor u en uw kind. Om mee te kijken naar de voorstellen die school of een leerkracht doet. Om uit te leggen wat in onderzoeksverslagen staat. Enzovoorts. Vaak is een (telefonisch) gesprek van een uur voldoende.

Coachen van kinderen, jeugdigen en volwassenen

Bij klachten als een vol & onrustig hoofd, leer- en gedragsproblemen, pijnklachten zonder medische oorzaak, angsten ( tandarts, vliegangst, dieren, examen, spreekbeurt, hoogtes, ….), trauma’s.

Doel is nare ervaringen, gedachten en hevige emoties van hun negatieve lading te ontdoen. Het gevolg is dat de klachten die hiermee samenhangen verminderen of verdwijnen.  De cliënt verwijdert zelf belemmerende gevoelens, ervaringen, gedachten en dergelijke. Het effect is dat er letterlijk weer lucht ontstaat, informatie gemakkelijker beschikbaar is, zaken op een rijtje gezet kunnen worden, emoties onder controle blijven. Merkbaar in het gedrag en bij het leren. Vaak slapen cliënten naderhand ook beter. Zie MatriXcoaching

Beelddenken oftewel visueel leren

Vanaf groep 3 is het onderwijs vooral gericht op taaldenken. Met mogelijk grote gevolgen voor die kinderen die een grote voorkeur hebben voor het denken in beelden en gebeurtenissen. Vaak zijn het kinderen met autisme, ADHD, dyslexie, dyscalculie, hoogsensitiviteit, hoogbegaafdheid. In een groep zal gemiddeld zo’n 40 tot 50% een voorkeur hebben voor dit zintuiglijk leren.  Zo’n 4% van de beelddenkers krijgt grote problemen op school.

zie verder op deze pagina bij  https://www.passendleren.nl/beelddenken

Onderzoek naar bewegen, leren en gedrag

Om te kunnen begrijpen wat er aan de hand zou kunnen zijn bij leren en gedrag moet je iets weten.  Samen met het kind ga ik op verkenning.  We zijn gericht op het opsporen van hulpvragen, wat het kind al kan en wat het nog mag leren. We gaan vooral doen waarbij taal en praten ondersteunend is en niet te dominant.

Na afloop hebben we helder hoe het kind handelt, leert en denkt. Wat er gebeurt bij stress en/of het leren van nieuwe dingen. We weten wat moet gebeuren om blokkades en dergelijke aan te pakken en hoe. En streven naar oplossen.

De resultaten uit het onderzoek worden met de ouders, soms met het kind erbij besproken. Er wordt een verslag van gemaakt zodat u dit met school kunt bespreken.

Voorbeelden van onderzoek

Verdere begeleiding 

Mocht na onderzoek verdere begeleiding gewenst zijn wordt samen met u en uw kind verkend wat dan het beste is om te doen en waar dit het beste kan plaatsvinden. Als de school van uw kind wil meewerken is het mogelijk om uw kind op school te begeleiden.

Als Beeldcoach en Pedagogisch-didactisch Begeleider kan een traject leerkrachtbegeleiding worden ingezet. Vaak is School Video Interactiebegeleiding heel effectief en fijn voor de leerkracht.

Indien gewenst kan ik voor overleg of breder onderzoek een beroep doen op mijn collega’s van het MultiDisciplinair Kinderteam.  Of een van de samenwerkingspartners. Te denken valt b.v. aan gespecialiseerde reflexintegratietherapie, langdurige remedial teaching of dyslexietraining ( zie verder bij “over Ine”)

Workshops, trainingen en presentaties

Via OinO onderwijsadvies kan ik worden ingehuurd voor het geven van lezingen, workshops, presentaties en cursussen van Instituut Kind in Beeld.

Doelgroep: bedrijven, directeuren, leerkrachten, intern begeleiders, ouders, logopedisten enzovoort.

Trainingen. Leren Leren Beelddenken voor kinderen, jeugdigen, jongvolwassenen in het PO, VO, MBO en HBO.

Workshops voor Volwassenen:

  • Workshop “rust & ruimte in je Lijf”
  • ik inZicht
  • Positief Opvoeden methode D, cursus voor ouders (Bertha Verschueren)Workshop

Workshops voor kinderen en jeugdigen:

  • ik inZicht
  • Weerbaarheidstraining methode B voor kinderen
  • “hoofd opruimen” en rust en orde in je hoofd
  • “Training leren Hoe te leren, Individueel of in een groep

Voor de ingezette methoden en methodieken ben in in het bezit van licenties, diploma’s en certificaten.

Voor aanvragen en info zie:  http://www.passendleren.nl/contact

Bij Passend Leren inZicht kunt u en uw kind verder nog terecht voor advies, uitleg of een vertaling naar de praktijk met betrekking tot conclusies en adviezen uit externe onderzoeken

Ik werk in de eigen praktijk in Belfeld en in Heythuysen bij Bertha Verschueren. Indien gewenst kom ik naar u thuis en naar de school van uw kind.   

Hopelijk heeft u na het lezen van deze pagina een beeld gekregen welke mogelijkheden er allemaal zijn. Voor meer informatie is een telefonisch gesprek altijd mogelijk. Dit is vrijblijvend.

Ine Lücker    Orthopedagoog bsc | Master Educational Needs