Het kind in zicht, inzicht bij het kind:

ik ontdek waarom leren niet lukt

ik ontdek waarom ik me naar voel

ik vind de oplossing.

Ik leer het zelf op te lossen!

Herkent u dit bij uw kind: snel overprikkeld, graag in beweging?
Heeft uw kind stress, zorgen, angsten, nachtmerries?
Heeft het moeite met het richten van de aandacht, concentreren, doorzetten?
Gaat lezen, rekenen en schrijven moeizaam?
Zijn er blokkades bij emoties en bij het leren?

Passend Leren inZicht biedt:

1. coaching

Kindercoaching, Beelddenkcoaching, MatriXcoaching

Van een druk en vol hoofd naar rust en orde in het hoofd. Veel mensen hebben weinig greep en controle over hun emoties en denken o.a. vanwege te veel zorgen en prikkels. We brengen samen rust en orde in het hoofd door het ordenen van informatie. Belemmerende gevoelens, ervaringen, gedachten en dergelijke  worden door de cliënt zelf verwijderd door middel van o.a. MatriXcoaching (<– klik voor meer info). Door dit opruimen en ordenen wordt de informatie in het hoofd gemakkelijker beschikbaar en dit is merkbaar in het gedrag en bij het leren. Zie www.matrixmethodeinstituut.nl  

Beelddenken oftewel visueel leren

Vanaf groep 3 is het onderwijs vooral gericht op taaldenken. Met mogelijk grote gevolgen voor die kinderen die een grote voorkeur hebben voor het denken in beelden en gebeurtenissen. Vaak zijn het kinderen met autisme, ADHD, dyslexie, dyscalculie, hoogsensitiviteit, hoogbegaafdheid. In een groep zal gemiddeld zo’n 40 tot 50% een voorkeur hebben voor dit zintuiglijk leren.
Zo’n 4% van de beelddenkers krijgt grote problemen op school.

zie verder op deze pagina bij  https://www.passendleren.nl/beelddenken

2. Passend Onderzoek

Om te kunnen begrijpen wat er aan de hand zou kunnen zijn bij leren en gedrag moet je iets weten. Daarom is naast coaching ook onderzoeken heel belangrijk. Samen met het kind verkennen we zijn of haar blokkades en hulpvragen. Vervolgens gaan we samen aan de slag. We gaan ontdekken hoe het handelt en leert onder stress, hoe het verder denkt, handelt, leert en wat er moet gebeuren om blokkades en dergelijke op te lossen.

Van de resultaten uit het onderzoek wordt een verslag gemaakt met mogelijke hulpverleningsvoorstellen voor u, uw kind en school.

Voorbeelden van onderzoek zijn:

3. Advies en begeleiding 
Mocht na het onderzoek verdere begeleiding gewenst zijn wordt samen met u en uw kind verkend wat dan het beste is om te doen en waar dit het beste kan plaatsvinden. Als de school van uw kind wil meewerken is het mogelijk om uw kind op school te begeleiden. Ook een traject school- of leerkrachtbegeleiding is mogelijk.

Vanwege het streven naar maatwerk wordt er in de intake bepaald welke hulpvragen er zijn, wat de gewenste doelen zijn en welke handelingsvoorstellen daarbij passen.

Indien van toepassing wordt voor verder onderzoek of begeleiding  doorverwezen naar een professional met specifiek specialisme. Te denken valt b.v. aan gespecialiseerde reflexintegratietherapie, langdurige remedial teaching of dyslexietraining ( zie verder bij “over Ine”)

4. Workshops, trainingen en presentaties

  • workshop “rust en orde in je hoofd”. Individueel of in een groep
  • training leren Hoe te leren (MatriXmethode)
  • training leren leren beelddenken. Individueel of in een groep. Voor BaO, VO, MBO en HBO
  • cursus of workshop Visueel-kinaesthetisch denken en leren
  • screening en training basisbewegingen reflexen (INPP-MBL)
  • weerbaarheidstraining http://www.berthaverschueren.nl
  • presentatie Visueel- kinaesthetisch denken en leren ( beelddenken)

voor aanvragen info zie:  http://www.passendleren.nl/contact

Bovenstaande informatie geeft u hopelijk een beeld welke mogelijkheden er allemaal zijn. Voor meer informatie is een telefonisch gesprek altijd mogelijk. Dit is vrijblijvend.

Bij Passend Leren inZicht kunt u en uw kind verder nog terecht voor advies, uitleg of een vertaling naar de praktijk met betrekking tot conclusies en adviezen uit externe onderzoeken

Voor de ingezette methoden en methodieken ben in in het bezit van licenties, diploma’s en certificaten.

Ik werk in de eigen praktijk in Belfeld en in Heythuysen bij Bertha Verschueren.
Indien gewenst kom ik naar u thuis en naar de school van uw kind.
   

Ine Lücker    Orthopedagoog bsc | Master Educational Needs