Bewegen is de poort tot ontwikkelen, evenwicht in emoties en leren

 

wereldspel Passend Leren

Onderzoek en Advies voor ouders, kind en scholen. We gebruiken reguliere én andere onderzoeksmethoden dan gebruikelijk op school. Het internationaal bekend non-verbaal onderzoeksinstrument Het Wereldspel en het  Onderwijskundig Onderzoek &Meer zijn pijlers binnen ons aanbod.    –>  Wereldspel en onderzoek

Naar ontwikkeling kijken, betekent zoeken naar kansen en uitdagingen. We nemen de nieuwste evidence based én experience based inzichten hier in mee. Out of the box dus. We laten een kind vertellen door te laten handelen. Daarbij wordt gekeken naar Breinontwikkeling & Bewegen ( reflexen), Geboorte imprints, het Psychomotorisch Verwerkingsprofiel en de balans tussen Visueel Denken en Taal Denken.  Het bruggetje naar gedrag, denken en leren en wat dit betekent voor het schoolse leren is zo gemaakt

 

Lijf in balans? Brein in balans! Om letterlijk en figuurlijk goed te bewegen heb je een goed totaal evenwicht nodig. Bij vragen over gedrag en leren gaan we daar samen naar op zoek. Doel: denken – voelen en doen is in balans.

Voor meer info  zie onder  –>visueel denken       –>Kindercoaching         –> Bal-A-Vis-X & meer. 

 

Ontdekken om te kunnen ontwikkelen. Op een snelle en speelse manier ontdekken waarom het kind fysiek en emotioneel vastloopt en wat er nodig is om het gemakkelijker te maken. De basis van KIE ligt in de Neuro-Emotionele Integratie (NEI) en is verder ontwikkeld door Carla van Wensen. Deze manier van werken is voor kinderen van alle leeftijden en hun ouders. Kinderen vinden het leuk om te doen en te ervaren. Ik werk niet met spiertesten maar met de biotensor.     –>Coach Kind in Evenwicht (KIE)

Imprints Geboorte.  Inmiddels is bewezen dat de manier waarop iemands eerste 1000 dagen zijn verlopen mee bepaalt hoe de reis van je leven begint en gaat lopen. Door deze periode te bespreken kunnen we kijken of we het gedrag kunnen verklaren en dus begrijpen. Hierbij kan de biotensor als extra middel worden ingezet. De kennis doe op bij Anna Verwaal, internationaal erkende autoriteit op dit gebied.  De massage “Verbroken Verbinding” kan bijdragen aan het herstel. –> gedrag en imprints geboorte

Coachen en Begeleiden. De vraag van het kind staat centraal en van hieruit gaan we inzicht- en oplossingsgericht aan het werk. Dit doen we en met behulp van Visueel Contextueel Coachen. Het is maatwerk waarin ik samen met kind en ouders werk aan dat wat belemmert en vooral gericht op dat wat het kind wil bereiken. Diverse coachtechnieken, opgedaan in veel cursussen kunnen passend worden ingezet. Kunnen samenwerken met school zorgt voor een zo optimaal mogelijk inzicht en uitzicht

Mogelijk leven er vragen en onduidelijkheden rondom het bepalen van de juiste weg voor uw kind. Desgewenst kijk ik mee naar de voorstellen die school doet of meekijken wat er nu precies kan worden gedaan met de door externe bureaus aangedragen adviezen.    Zie   –> Werkwijze

 

 

Opleidingen, cursussen, workshops

 

 

Inschrijven voor de opleiding Wereldspel, signaleren en diagnostiek kan via info@passendleren.nl. Info over inhoud en kosten kunt u vinden op www.kindinbeeld.nl. 27 September 2021 starten we weer met onze expertopleiding , tevens de dag Signaleren met het Wereldspel.

 

 

op verzoek kunnen cursussen en opleidingen zoals b.v. jaaropleiding Leren Leren Methode van instituut Kind in Beeld in Company worden ingekocht en op locatie worden aangeboden

 Voor meer info  –>  www.kindinbeeld.nl .  Aanmelden kan via  —> contact

  

Mijn praktijk is in Belfeld aan huis. Indien gewenst kom ik naar u thuis en naar de school van uw kind.  Voor meer informatie is een telefonisch gesprek altijd mogelijk. Een informatief gesprek met een maximale tijdsduur van 30 minuten is kosteloos.  Voor vragen en info, zie    –> contact

Ine Lücker. Orthopedagoog BSc | Master EN Leerstoornissen |  Remedial Teacher| Ambulant begeleider & onderzoeker

                        

 

                                                                                                          

 

                    

Privacy:    https://www.passendleren.nl/