Voor het kind dat het graag leuker, gemakkelijker, fijner en beter wil hebben op school en thuis. 

Voor ouders en school die willen weten of het kind in balans is met bewegen, taal- en beelddenken, leren. 

Wat wil het kind ons met diens signaalgedrag vertellen en wat heeft het van ons nodig? 

 

Onderzoek

We starten met onderzoeken naar kunnen, voelen, willen, denken, doen. Naar dat wat helpt en dat wat belemmert. Dit doen we met het Wereldspelonderzoek. Het kind hoeft niet te praten, het bouwt een dorp. Aan de hand van gestandaardiseerde observaties krijgen we zicht op cognitie, emoties en handelen. Met deze gegevens gaan we met zijn allen in gesprek, brengen we e.e.a. in kaart ( HGPD model) en komen we tot hypotheses, hulpvragen en hulpverleningsvoorstellen en acties. Zie bij Wereldspel en onderzoek

Lijf in balans? Brein in balans! Om letterlijk en figuurlijk goed te bewegen heb je een goed evenwicht nodig. Onderzoek ( reflexen), geboorte imprints en visueel denken ( beelddenken) en taaldenken, Dit leidt tot het bruggetje naar gedrag,  Zie bij Gedrag en Imprints Geboorte

 

Opleiden

Expert Wereldspel. Als opleider van Instituut Kind in Beeld verzorg ik de vijfdaagse opleiding Expert Wereldspel. Daarnaast worden de modules Signaleren met het Wereldspel en  Didactiek Leren Leren Methode apart aangeboden. Vanaf 2023 allen in Venlo. Hiervoor kan STAP subsidie worden aangevraagd.
Data: zie het Wereldspel & Onderzoek

Inzicht, verbinden, praktisch handelen.  School, reflexintegratie, geboorteimprints en denksystemen. Eendaagse voor degenen die meer achtergrondinformatie willen. Die op zoek zijn naar de inhoudelijke verbinding en de relatie met school. We gaan kort in op de theoretische achtergronden van elk met een verwijzing naar goede opleiders voor degenen die verdere verdieping zoeken. We gaan verkennen wat op school mogelijk is en wat niet, welke programma’s en instituten daarvoor geschikt zijn en welke expertise je mag verwachten van aanbieders en begeleiders. Voor aanmelden zie Contact

 

Coachen en begeleiden

De vraag van het kind staat centraal en van hieruit gaan we inzicht- en oplossingsgericht aan het werk. Dit doen we en met behulp van coachen in BeeldTaal. Het is maatwerk waarin ik samen met het kind op zoek ga naar hulpbronnen, hindernissen en oplossingsmogelijkheden. Diverse coachtechnieken kunnen passend worden ingezet. Kunnen samenwerken met school zorgt voor een zo optimaal mogelijk inzicht en uitzicht

 

Advies

Mogelijk leven er vragen en onduidelijkheden rondom het bepalen van de juiste weg voor uw kind. Desgewenst kijk ik mee naar de voorstellen die school doet of meekijken wat er nu precies kan worden gedaan met de door externe bureaus aangedragen adviezen. Zie Werkwi

Mijn praktijk is in Belfeld aan huis. Indien gewenst kom ik naar de school van uw kind.  Voor meer informatie is een telefonisch gesprek altijd mogelijk. Een informatief gesprek met een maximale tijdsduur van 30 minuten is kosteloos.  Voor vragen en info zie  contact

 

Ine Lücker,  Orthopedagoog BSc | Master EN Leerstoornissen |  Ambulant begeleider & onderzoeker