Het kind in zicht, inzicht bij het kind:

ik ontdek waarom leren niet lukt

ik ontdek waarom ik me naar voel

ik vind de oplossing.

Ik leer het zelf op te lossen!

Herkent u dit bij uw kind: snel overprikkeld, graag in beweging?
Heeft uw kind zorgen, angsten, nachtmerries?
Heeft het moeite met het richten van de aandacht, concentreren, doorzetten?
Gaat lezen, rekenen en schrijven moeizaam?
Zijn er blokkades bij emoties en bij het leren?

Onderzoek
Om te kunnen begrijpen wat er aan de hand zou kunnen zijn moet je iets weten. Daarom is onderzoeken heel belangrijk. Samen met het kind verkennen we zijn of haar blokkades en hulpvragen. Vervolgens gaan we samen aan de slag. We gaan ontdekken hoe het leert, denkt, handelt en wat er moet gebeuren om blokkades en dergelijke op te lossen. Van de resultaten uit het onderzoek wordt een verslag gemaakt met mogelijke hulpverleningsvoorstellen voor u, uw kind en school.

Mogelijke voorbeelden van onderzoek zijn: met het kind het eigen schoolwerk verkennen, wereldspelonderzoek, diagnostisch onderzoek visueel denken ( beelddenken), visuele stress, leesrijpheid of breed orthopedagogisch-didactisch onderzoek.

Begeleiding, training en coaching
Mocht na het onderzoek verdere begeleiding gewenst zijn wordt samen met u en uw kind verkend wat dan het beste is om te doen en waar dit het beste kan plaatsvinden. Als de school van uw kind wil meewerken is het mogelijk om uw kind op school te begeleiden. Ook een traject school- of leerkrachtbegeleiding is mogelijk.

Blijken blokkades bij leren en gedrag voort te komen uit het teveel in beelden denken is de training leren-leren heel geschikt. Voor kinderen met een zwak werkgeheugen kan met begeleiding thuis de Jungle Memorytraining worden uitgevoerd. Vanwege het streven naar maatwerk worden er naast deze min of meer standaard cursussen ook wat minder voor de hand liggende methoden en technieken ingezet. Hoofd opruimen is een voorbeeld.

Volle hoofden
Veel kinderen hebben weinig greep en controle over hun emoties en denken o.a. vanwege een te vol hoofd. Dit hoofd kan worden opgeruimd op de eigen unieke manier. Het resultaat is dat het altijd goed is want het kind ordent alles op de manier die bij hem past. De informatie in het hoofd is nu gemakkelijk beschikbaar. Belemmerende gevoelens, ervaringen, gedachten en dergelijke die in de weg zitten worden door middel van o.a. MatriXcoaching door het kind zelf verwijderd.

Doorverwijzen en samenwerken
Indien van toepassing wordt voor verder onderzoek of begeleiding  doorverwezen naar een professional met specifiek specialisme. Te denken valt b.v. aan weerbaarheidstraining, reflexintegratietherapie, langdurige remedial teaching of dyslexietraining ( zie verder bij “over Ine”)

Bovenstaande informatie geeft u hopelijk een beeld welke mogelijkheden er allemaal zijn.

Bij Passend Leren inZicht kunt u en uw kind verder nog terecht voor:
O
rthopedagogisch-didactisch onderzoek
Didactisch Rekenonderzoek volgens het protocol dyscalculie
Training leren Hoe te leren (leerstrategieën)
Leren leren methode (beelddenken Kind in Beeld) – Training executieve functies – Werkgeheugentraining
Coaching – Screening en basisbehandelingen reflexintegratie – Leerproblemen
Advies, uitleg of een vertaling naar de praktijk met betrekking tot conclusies en adviezen uit externe onderzoeken

Voor deze ingezette methoden en methodieken ben in in het bezit van licenties, diploma’s en certificaten.

Ik werk in de eigen praktijk in Belfeld en in Heythuysen bij Bertha Verschueren.
Indien gewenst kom ik naar u thuis en naar de school van uw kind.

Ine_Lucker_PassendLeren_Ik_inZicht

 

 

Ine Lücker
orthopedagoog bc | master SEN


Post-it - Onderzoek en advies_geel
Post-it - Ontwikkeling-leren-gedrag_blauw
Post-it_Over_Onderwijs_oranje
Post-it-Over-Ine_aqua
Post-it-Tarieven_groen
Post-it-Contact_rood